20. 12. 2011

Norské úspěchy v boji s pašeráky

Velký úspěch zaznamenala norská policie, když při velkém zátahu zadržela dva pašeráky s 250 kg...

MÁSLA

Ano, norská policie má o starost více. Díky dlouhodobému úsilí norskách vlád se podařilo výrazným způsobem snížit dostupnost nezdravého másla. Rafinovaná, dlouhodobě plánovaná akce vyvrcholila nyní před Vánocemi, kdy jsou takto norské hospodyňky konečně donuceny použít zdravější alternativy.

Boj za zdravější Nory však není bez problémů, neb nebezpečná závislost nebyla ještě zcela vymýcena a najdou se stále i tací, kteří nebezpečnou látku kupují za mnohonásobné ceny, čehož zneužívají zločinecké organisace, neváhající jed dopravit z jiných, k droze benevolentnějších zemí.

Držme norské policii palce, ať se jim i nadále daří s touto hrozbou takto úspěšně bojovat!

Žádné komentáře: