10. 6. 2013

Zákon o nutné obraně je plně dostačující

Ač toto téma patří k těm velmi debatovaným, neustále panují často až neuvěřitelné fámy, co všechno že tento zákon neumožňuje, zakazuje, limituje – a to i u lidí, kteří o sobě tvrdí, jací jsou experti na tuto problematiku!


§ 29 Trestního zákoníku

Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.


(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.


To, že nutná obrana nesmí být "zcela zjevně nepřiměřená", rozhodně neznamená, že nemůže mít i výrazně vyšší intenzitu než útok – statně efektivní obrana logicky musí být silnější útoku. Je nutno si uvědomit, že útočník má všechny trumfy ve svých rukou – vybírá si cíl, místo, čas i způsob útoku! A rozhodně není pravdou, že tuto zjevnou logiku smí české soudnictví ignorovat – viz Nejvyšší soud, např. 6 Tdo 66/2007: "Ze samotné podstaty věci vyplývá, že obrana musí být tak intenzivní, aby útok odvrátila, tj. musí být silnější než útok.", nebo 6 Tdo 69/2010: "... nevyžaduje se, aby intenzitě použitého útoku odpovídala i míra intenzity obrany. Obrana by totiž měla být důraznější právě proto, aby došlo k překonání přímo hrozícího či trvajícího útoku na zájem chráněný trestním zákonem."

Naprostým nesmyslem je rozšířené tvrzení, že pro obranu nelze použít prostředek účinnější, než použitý útočníkem, tedy že např. proti neozbrojenému útočníkovi v žádném případě nelze užíti zbraně. Viz NS, 7 To 202/94: "Samotná skutečnost, že obránce použije proti neozbrojenému útočníkovi zbraně, neznamená, že jde o obranu zcela zjevně nepřiměřenou způsobu útoku."

Další fámou je nutnost za každou cenu se vyhnout obraně, je-li to jen trochu možné, a nebránit se ihned maximální možnou silou (ovšem takovou, která není zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku). Viz NS, 8 Tdo 654/2012"Pro jednání v nutné obraně není podstatná tzv. subsidiarita, tj. nevyžaduje se, aby se obránce snažil vyhnout hrozícímu nebo již probíhajícímu útoku nebo aby použil nejdříve mírnější způsoby obrany a jejich intenzitu případně stupňoval až podle způsobu útoku."

Všimněte si také, že jak v samotném zákonu, tak v rozhodnutích NS je řeč nikoli pouze o útoku probíhajícím, ale i o hrozícím – tedy že již zde je umožněna sebeobrana. Čili nikoli nutnost čekat až na samotný útok – stačí jeho iniciace!


A teď k oné "nešťastné" zcela zjevně nepřiměřené obraně. Má dvě formy:

1) exces intensivní: obrana je zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku – např. zastřelení neozbrojeného neútočícího zloděje ovoce.

2) exces extensivní: obrana trvá i po skončení útoku (čili přechází do protiútoku) nebo je předčasná (předchází iniciaci útoku – čili sama je touto iniciací). (To ale nevylučuje možnost zadržení pachatele dle § 76 odst. 2 trestního řádu.)

Pokud tedy nutná obrana překročí meze zákonné definice, stává se trestným činem – nicméně to, že byl spáchán při vybočení z mezí nutné obrany, může být polehčující okolností. Viz NS, 11 To 27/90: "... z hlediska podmínek nutné obrany je třeba přihlížet i k psychickému stavu obviněné a k jejímu subjektivnímu náhledu na trvání a nebezpečnost útoku.", nebo 6 Tdo 69/2010: "... skutečnost, že obviněný jednal při své obraně v afektu vzteku ještě sama o sobě nevylučuje nutnou obranu podle § 13 tr. zák. (nyní § 29 tr. zák.), pokud obrana není zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku." Vždy jde ovšem o subjektivní faktory, které mohou jen stěží tvořit základ rozhodnutí. Zvláště u majitelů střelných zbraní je, vzhledem k podmínkám nutným splnit pro jejich získání, možno přinejmenším při obraně majetku požadovat zachování dostatečně střízlivého uvažování (viz např. "skandální rozsudek" v cause Bašta).

Je třeba si také uvědomit, že ustanovení o nepřiměřené obraně zde nejsou jen "pro ochranu násilníků a zlodějů" – především při užití střelných zbraní vždy hrozí risiko, že budou postiženi i nezúčastnění!


Co se týče některých sporných rozsudků nad bránícími se, šlo ve skutečnosti začasté o užití některé formy zcela zjevně nepřiměřené obrany. Ostatně v mediálně známých causách Bašta či (velmi aktuální) Šebesta ve skutečnosti dokonce nešlo ani o zcela zjevně nepřiměřenou obranu – tou totiž opravdu není střelba po domnělých zlodějích (a je zcela irelevantní, jestli se později ukáže, že jimi byli)!

Nu a pak je zde samozřejmě problematická práce některých vyšetřovatelů, žalobců a soudců... která ovšem není zapříčiněna zákonem a jeho změnou nemůže být odstraněna – vždy bude muset probíhat vyšetřování a rozhodování, zda vůbec šlo o obranu, zda byla odůvodněná atd.

10 komentářů:

Lokutus řekl(a)...

"Nu a pak je zde samozřejmě problematická práce některých vyšetřovatelů, žalobců a soudců... která ovšem není zapříčiněna zákonem a jeho změnou nemůže být odstraněna"

K čemu je tedy právo, když si ho soudci mohou svévolně vykládat, jak chtějí a mohou dokonce ignorovat rozhodnutí vyšší instance?

http://chabr.blog.idnes.cz/c/329053/Spravedlnost-po-cesku-soudce-a-znalci.html

http://chabr.blog.idnes.cz/c/336128/Spravedlnost-po-cesku-2-vice-soudcu-a-spravedlnosti.html

OR řekl(a)...

Tady naprosto souhlasím s MH.

Zákonná úprava je ve věci nutné obrany velice liberální. Praxe s tím válčí dlouhodobě, ale to se nezmění úpravou zákona.

Jedna úprava už proběhla v roce 1993: novelou trestního zákona č. 290/1993 Sb. došlo ke změně původní formulace "... zjevně nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku" na "zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku". Bylo to právě proto, že původní formulace byla v praxi vykládána příliš úzce.

Myslím, že nic kloudného ještě liberálnějšího než současná formulace se v podstatě vymyslet nedá, pokud nechceme, aby naše děti někdo postřílel proto, že sousedovi vlezly na zahradu na jablka...

Excesy v praxi prostě budou, tak je to všude. V naprosté většině případů to není tím, že by soudy špatně vyložily zákonné meze nutné obrany, ale tím, že vadně vyhodnotí důkazy (tak tomu bylo myslím v případu Houštecký).

Miroslav Hylš řekl(a)...

Tak ještě by šlo navrhnou Castle doctrine.

Jinak článek byl vyprovokován návrhem Františka Matějky (nevím zda víc směšným či hloupým), podpořeným aktivně i peticí, na doplnění § 29 o třetí odstavec:

"Ten, kdo odvrací útok způsobem uvedeným v odstavci 2), nebude trestně odpovědný, pokud konal v silném rozrušení způsobeném útokem, zejména v důsledku zmatku, strachu nebo leknutí."

A ještě víc diskuse s ním a jeho kamarády. Tolik lidí, kteří evidentně ten zákon ani neznají, prostě to psal Matějka a hotovo. Ale chytrých keců až na půdu. a samozřejmě extra argumenty, od blba přes soudruha až po přání násilí na mě nebo mé rodině.

A vida, nasranost mě donutila pořádně prolézt rozhodnutí NS :-)

OR řekl(a)...

Matějka je normální magor, to se nedá brát moc vážně. Ten návrh je samozřejmě LOL, to nemá smysl komentovat.

Současná česká úprava nutné obrany je v podstatě ekvivalentem castle doctrine. Viz např. tady.

Nevím, co by reálně přijetí castle doctrine jako mělo znamenat. Jako že můžu jakéhokoliv vetřelce ve svém domě bez ohledu na kontext zlikvidovat? To není ani v USA. Spíš jde o zromantizované představy o castle doctrine než o skutečnost.

Miroslav Hylš řekl(a)...

Tak trochu Okamura. ostatně už i on naznačil usilování o senátorství. No a když vidím Senát - všechny ty Okamury, Wagnerové, Michálky atd., tak bych ani až tak překvapen nebyl :-/

Jo, oni právě někteří mají představu typu "někdo mi vleze na pozemek - prásk!" Prostě představy jak z kovbojky.

Třeba já jsem velmi rád za to, že u nás neplatí DTR (nutnost ustoupit, je-li to možné). I když samozřejmě je asi obecně většinou lepší zdrhnout než riskovat konflikt s nejasným výsledkem.

Anonymní řekl(a)...

Miluju tyhle salóní kecy vás " pseudointelektuálů "! CHtěl bych vás vidět co byste dělal, kdyby ste se musel fakt bránit, to byste fofrem měnil názor. Je přeci jasné že pokud se bráním v rozrušení nebo strachu nemám za to být potrestaný! To aby se člověk bál bránit vlastní rodinu aby náhodou nějakému darebákovi neublížil. To chcete ? Pan Matějka má samozřejmě pravdu, on ví o čem mluví a něco zažil na rozdíl od vás.

Miroslav Hylš řekl(a)...

Miluji tohle "kovbojské" žvanění!

Pokud se bráníte a nejste nemyslící idiot, který nerozezná vážnou hrozbu od malichernosti, pak jistě ne. Tvrdím snad něco jiného? Tvrdí snad něco jiného výklad zákona? Nejvyšší soud? Ah, pardon, omlouvám se - jak mohu chtít logické myšlení po někom, kdo nerozumí textu, ba ani se neumí podepsat. Za vás myslí Matějka, že. Ale to není žádná extra výhra, víme?

Jen tak mimochodem - jak vy víte co já jsem zažil?

Anonymní řekl(a)...

Kovbojské myšlení ? Jdu na to selským rozumem na rozdíl od vás " intelektuálů ". A otázka jasně zní : budeme na straně obránců ( většinou národnostních menšin ) nebo útočníků ( většinou Čechů ) ? Všechno ostatní jsou jen keci. Každý ať si vybere stranu... Vy už jste si zřejmě vybral, gratuluju.

Pan Matějka za mně nemyslí ( to není ani třeba ), uvažovat logicky dokážu ( na rozdíl od vás ), pochopit text taky ( nemůžu za to, že neumíte srozumitelně psát ), nemusíte všechny hned urážet. Nevím co jste zažil ani mě to nezajímá, mělo by snad ???

A podepsat se umím : Karel.

Miroslav Hylš řekl(a)...

Selský rozum, jo? "Intelektuál", jo? Kdo neni s tebou je na druhý straně, jo? A navíc ani nejsem rasista...

Tak víš co, Karle? Jdi do prdele.

Blackstone řekl(a)...

Yamato, kurňa! Sem se mrknul k tomu Matějkoj. To fakt dík! Diskuze na úrovni nezvědavce. A ty jeho moudra. Fakt všeználek